Hem > Våra tjänster > Arbetsmiljö

 
 
 
 

Lämna Ditt Nummer

Låt oss ringa upp dig

systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden i en verksamhets arbetsmiljöarbete och beskriver helt enkelt hur ni jobbar med er arbetsmiljö. I grunden regleras detta område av Arbetsmiljölagen med tillhörande författningar s.k. AFS:ar som Arbetsmiljöverket upprättar.


Det kan ibland vara svårt att navigera i ett så regeltätt område som arbetsmiljö är eller så finner man inte tiden att komma igång eller hålla igång arbetsmijlöns olika återkommande aktiviteter.

Vi erbjuder dig hjälp med ert systematiska arbetsmiljöarbete i den omfattning som ni har behov av. Det kan vara att upprätta allt ifrån början, det kan vara att uppdatera och revidera befintlig dokumentation eller kanske digitalisera ert arbete. 


Om behovet är återkommande så är det vanligaste att man som kund tecknar ett avtal och om det är ett engångsbehov så utför vi tjänsten som ett enskilt uppdrag.

sam
bam
Arbetsmiljöutbildning

Utbildning

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur kan vi jobba med det på vår arbetsplats? Vilka skyldigheter och vi som arbetsgivare och arbetstagare?


För att få igång en bra dialog kring arbetsmiljö på din arbetsplats kan det vara en bra idé att låta genomföra en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.


Målgrupp

Små till medelstora verksamheter.


Pris och omfattning

Vi rekommenderar en verksamhetsanpassad utbildning där er verksamhet och hur ni faktiskt vill bedriva ert systematiska arbetsmiljöarbete står i centrum. Utbildningen blir då normalt mellan 2-4 timmar och kan beroende på upplägg hållas med allt från 4 till 20 deltagare per tillfälle.


Kontakta oss för offert!

arbetsmiljöansvarig
tillbud
skyltar och produkter

Skyltar & Produkter

Skyltar inom arbetsmiljö används inte bara för att varna omgivningen för fara eller tydligt visa var första hjälpen eller ögonduschen finns. Det kan också handla om att t.ex. informera omgivningen om vilken skyddsutrustning som ska användas i lokalen.


Men skulle det ändå ske ett tillbud eller olycka så kan det vara avgörande att ha tillgång till första hjälpen som klarar av allt ifrån den lilla till lite större blödningen.


Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med bl.a.


  • Diverse skyltar (finns i vår webbshop)
  • Första hjälpen
  • Ögondusch
  • Hjärtstartare


plåster
första hjälpen
unsplash